Eseménynaptár

November 2019
V H K Sz Cs P Sz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Díjak / Ösztöndíjak

Ösztöndíjak


A 2010-2011-es tanévben a következő tanulók részesültek ösztöndíjban.


 • A Margret Steinlin-Fritzsche Alapítvány ösztöndíjai: vidéki, kitűnő tanulmányi eredményt elért, mintás magaviseletű X-XII. osztályos tanulók részére folyósítják a támogatást, pályázat alapján döntve a 10-11 ösztöndíjas személyéről.

 • Degenfeld-ösztöndíjak: A pályázati kiírás évente azon kitűnő tanulmányi eredményt elért, mintás magaviseletű XI-XII. osztályos tanulók részére történik, akik közgazdasági, műszaki, orvosi, fogorvosi, jogi pályára készülnek, ilyen profilú egyetemre iratkoznak, várhatólag sikerrel. Évente tíz tanuló részesül az ösztöndíjban, akik közül a végzősök kétszer akkora összeget kapnak, mint egy osztállyal kisebb társaik.

 • A Budapesten működő Kolozsvári Református Öregdiákok Baráti Társaságának ösztöndíjai: kitűnő tanulmányi eredményt elért, mintás magaviseletű X-XII. osztályos tanulók részére folyósítják a támogatást, pályázat alapján döntve a 10-12 ösztöndíjas személyéről.

 • Hamburg Péter és Erika ösztöndíj: Dr. Hamburg Péter (szül. 1929) matematika professzor és néhai Hamburgné Grünfeld Erika (1928-2008) fizikus, mindketten a kolozsvári Apáczai (akkor 3-as számú) líceum matematika- és fizikatanárai voltak. Tiszteletükre családtagjaik 2009-ben alapították az ösztöndíjat, melynek ügyében Dr. Hamburg Mátyás, Péter és Erika fia, képviseli a családot. Az ösztöndíjat – minden év októberében – iskolánk azon diákjai kapják, akik kiváló eredményeket értek el a matematika, fizika vagy informatika területén. A díjazottak közül legalább egy 5-8. osztályos diák és legalább egy líceumi tanuló kell legyen. A pontrendszeren alapuló pályázatokat a líceum vezetőtanácsa értékeli ki, az előző tanévben a matematika, fizika vagy informatika versenyeken elért eredmények, valamint az önképzőkörökben való aktivitás alapján, a szaktanárok véleményét is figyelembe véve.

Pályázati űrlap
Szabályzat


Apáczai-napokon kiosztásra kerülő díjak


A 2009-2010-es tanévben a következő tanulókat díjaztuk.


 • Apáczai Nagydíj (Apáczai-plakett, könyvcsomag és jelentősebb pénzjutalom): az Apáczai-napokon osztják ki a legkiválóbb diáknak, aki közösségi munkát vállal, eredményes – kötelező tanórán kívüli – tevékenységet folytat, kifogástalan magaviseletű.


 • Mózes Magda-díjban Apáczai-napokon a természettudományok és a matematika terén kimagasló tevékenységet felmutató tanuló részesülhet.

 • Erdő Klára-díj – Dr. Erdő Jánosné, Erdő Klára tanárnő a mai Apáczai Csere János Líceum, a valamikori 3. sz. Középiskola legnehezebb korszakában nevelte ember és közösségszeretetre a gondjaira bízott tanulókat. A tanítványai által alapított díjat minden évben az Apáczai-napok alkalmával adják át annak a végzős diáknak, aki a maturandusok és tanárai véleménye szerint a leginkább megfelel az Erdő Klára tanárnő embereszményeinek. A díjazott tanuló az iskola sokoldalú műveltséggel rendelkező, elismert, közkedvelt diákja kell legyen, aki legalább két éve az iskola diákja és kitűnt szervezőképességével, másokra figyelő segítőkész, önzetlen közösségi munkájával.

 • Kató Béla-díj – Kató Béla hajdani illyefalvi lelkipásztor, jelenleg püspök-helyettes – iskolánk öregdiákja által „Vidéki tanulóknak alapított díj” évente bizonyos összeget adományoz annak a mostoha körülmények közül iskolánkba került tanulónak, aki látványos eredményeket ér el.

 • Husz Ödön -díj: a díjat évente olyan diák kapja az Apáczai-napokon, aki a tudományos diákköri konferenciákon kiemelkedő eredményt ér el. Husz Ödön a Református Leánygimnázium első igazgatója és természetrajz (biológia) szakos tanára volt. Kiemelkedő tanári munkássága mellett tankönyvszerzőként az egész erdélyi diákságra hatással volt. A díjat alapították Nagy László (a Babes-Bolyai Tudományegyetem Fizika Karának professzora) és felesége Csilla.

 • Kovács Erzsébet-díjak: az Apáczai-napokon osztható ki a Budapesten működő  Kolozsvári Református Öregdiákok Baráti Társaság díjaként a közösségi munkát felvállaló, eredményes – kötelező tanórán kívüli – tevékenységet folytató, kifogástalan magaviseletű tanulók  részére.

 • Dr. Nagy Sándor Zoltán jutalomalap díjai: Dr. Nagy Sándor Zoltán és Kolozsvári József, a Református Kollégium volt diákjai 2003 szeptemberében jelentős összeget adományoztak a két támogatott iskolának egyenlő arányban, a jutalomalapot mint alaptőkét az iskolák Vezetőtanácsára bízva. Az évi kamat kétharmad részéből kerülnek ki a Dr. Nagy Sándor Zoltán jutalomalap díjai, melyek elnyerése kiváló tanulmányi eredményeket feltételez.

 • Kerekes Jenő-közgazdasági díj: a díjat évente olyan diák kapja az Apáczai-napokon, aki a közgazdaságtan és a kapcsolódó szaktantárgyak területén kimagasló eredményeket ért el. A díjat 2009-ben Kerekes Jenő fia, Kerekes László alapította néhai nagyhírű közgazdász szakember édesapja emlékére.

 • Apáczai-díjak (könyv és pénzjutalmak): az Apáczai-napokon osztható ki az Apáczai Csere János Baráti Társaság jóvoltából, melyekkel a közösségi munkát felvállaló, eredményes – kötelező tanórán kívüli – tevékenységet folytató, kifogástalan magaviseletű tanulók egy része díjazható.Ballagáson kiosztásra kerülő díjak


A 2009-2010-es tanév ballagásán a következő tanulókat díjaztuk.


 • Arany Oklevél, Ezüst Oklevél, illetve Bronz Oklevél: a végzős diákok, osztálytól függetlenül kapják az év végi tanulmányi átlaguk szerint évfolyamszinten első, második, harmadik helyet jelző okleveleket.
 • Bergner István-díjak: a végzős diákok közül az osztályelsők kapják (a szokásos oklevél és könyvjutalom mellé) e jelentős pénzjutalmat
 • Székely Ferenc diákdíj: a díjat az 1959-ben végzett XI.A osztály diákjai alapították. Székely Ferenc Kolozsváron 1928-ban született, orosz nyelvszakos tanárként 1957 és 1963 között a 3-as számú Középiskola igazgatói tisztségét töltötte be. Tekintélyt parancsoló egyéniségével vasfegyelmet tudott tartani az iskola életében. Az emlékére létrehozott jutalomdíjat a diákok körében legnépszerűbb végzős kapja, akinek széleskörű tevékenysége az iskola életében is meghatározó.
 • Boér Margit-díj: az 1959-ben végzett XI.A osztály felajánlásaként adható a matematika, esetleg informatika területén legkimagaslóbb eredményeket felmutató végzősnek. A díjat Boér Lászlóné Léber Margit matematika szakos tanárnő emlékére alapították, aki 1914-ben Kolozsváron született, és már édesapja is matematikus volt. Iskoláit Désen végezte, ahová tanárként is visszakerült, majd az 1948-as tanügyi reform után kinevezték a Magyar Tannyelű Líceum igazgatójává. 1953-ban kérte Kolozsvárra való áthelyezését, így a 3-as számú Középiskolába került, ahol 15 évet tanított nyugdíjazásáig. Kiváló pedagógusi munkájára és példamutató emberségére hálásan gondolnak volt tanítványai, akik közül többen a matematika tanári pályát választották.Az utóbbi két díj létrehozása különösen Tonk Mária és Kürthy Katalin tanárnők, volt tanítványok érdeme, akik a jutalomdíjakról évente gondoskodnak és személyesen adják át a díjazottaknak.
 • Kóréh Barna-díj: a legrangosabb sportdíj, melyet olyan, sporteredményeivel kitűnő végzős kaphat, aki iskolánk sportcsapatainak is állandó tagja. A díjat a tragikus körülmények között elhunyt Kóréh Pál Barna (1947–1998) tornatanár és sportember emlékére gyermekei alapították.
 • Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság díja a reál tudományokban jeleskedőnek
 • Vekov Károly által alapított Országépítő Díj a történelem területén elért kiváló eredményért
 • A Gál Kelemen Oktatási Központ díja kiemelkedő közösségi tevékenységért
 • A Kelemen Lajos Műemlékvédő Társaság díja honismereti és műemlékvédelmi tevékenységért
 • A megyei RMDSZ díja kiemelkedő közösségi tevékenységért
 • A Szabadság napilap díja az újságban és iskolaújságban közlő, jó tollú végzősnek
 • A Kolozsvári Magyar Diáktanács díja a szervezetben kifejtett tevékenységért
 • A Georgius Aranka Társaság díja nyelvápoló tevékenységért, kiemelkedő eredményekért
 • Közmag-díj a közgazdasági diáklapban megjelenő cikkekért


Helyi díjak:

 • Eukalyptus-díjak az iskola ökológia-körében kifejtett tevékenységért
 • Székely Géza művészpedagógus különdíja kiemelkedő képzőművészeti alkotó tevékenységért
 • Könyvtárhasználó és olvasói díj
 • Sportdíjak