Eseménynaptár

Október 2019
V H K Sz Cs P Sz
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Az Encyclopaedia Egyesület Alapító Okirata

Alulírottak:

Hermann Maria Kolozsvár, Kolozs megye, Alverna u. 62 sz. 31 sz. lakrész alatti lakos ,

Vincze Melinda-Ileana Kolozsvár, Kolozs megye, Brăila u. 6 sz. 9. sz. lakrész alatti lakos,

Fuchs Francisc, Kolozsvár, Kolozs megye, Cardinal Iuliu Hossu u. 10 sz. 9. sz. lakrész alatti lakos,

Dáné Tibor Kálmán, Kolozsvár, Kolozs megye, Liviu Rebreanu u. 4 sz. 21 sz. lakrész alatti lakos,

Szilágyi Zoltan, Kolozsvár, Kolozs megye, Luceafărului u. 3 sz. 5 sz. lakrész alatti lakos,

Kerekes Annamaria, Kolozsvár, Kolozs megye, Lacu Roşu u. 1 sz. 12. sz. lakrész alatti lakos,

Kovács Magdalena, Kolozsvár, Kolozs megye, Baba Novac u. 27 sz. 4 sz. lakrész alatti lakos,

Erchedi Ecaterina, Kolozsvár, Kolozs megye, Nicolae Titulescu u. 27 sz. 21 sz. lakrész alatti lakos,

Wolf Rudolf, Kolozsvár, Kolozs megye, Dejului u. 1 sz. R4 tömbház, 43 sz. lakrész alatti lakos,

mind román állampolgárok, kérjük hivatalos okmányba foglalni a következő alapító okiratot, melyben szabad akaratunkat fejezzük ki a jogi személyiséggel rendelkező, magán jellegű, közhaszon nélküli “Encyclopaedia” Egyesület megalapítására

1. Cikkely. A jelen alapító okirat szerint létrehozott egyesület céljai:
a) A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum diákjainak szociális és anyagi támogatása.
b) A líceum anyagi támogatása korszerű didaktikai eszközök és eljárások bevezetéséhez.
c) A líceumban zajló oktató és nevelő tevékenység minőségének támogatása és fejlesztése
d) A líceum infrastukturájának létrehozására és fejlesztésére nyújtott anyagi támogatás
e) Belföldi és külföldi nevelő, művészeti, sport jellegű intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal való együttműködés támogatása és finanszírozása.
f) Oktató-nevelői kiadványok és hirdetések szerkesztése és kiadása

2. Cikkely. Az egyesület neve: “ENCYCLOPAEDIA” EGYESÜLET. Nonprofit, apolitikus, nem kormányzati román jogi személyiséggel rendelkező egyesület.

3. Cikkely. Az egyesület székhelyét, Erchedi Ecaterina egyesületi tag címére állapítják meg: Kolozsvár, Nicolae Titulescu u. 27 sz. 21 sz. lakrész.

Az egyesület, az Igazgató Tanács hitelesített határozata alapján, létrehozhat az ország bármely településen fiókokat, kihelyezett munkatelepeket, mint területi struktúrákat, betartva a helyi törvényeket.

4. Cikkely. Az egyesület alakulásának időtartalma meghatározatlan időpontra szól.

5. Cikkely. Az egyesület induló társasági vagyona 5.000.000 lej készpénz, mely összeg el van helyezve az egyesület számlájára egy romániai kereskedelmi bankban.

6. Cikkely. Az egyesület vezető szervei: a Közgyűlés, az Igazgató Tanács és az egyesület Könyvvizsgálói.
A Közgyűlést az egyesületi tagok összessége alkotja.

A jelen alapító okirat szerint kijelölt Igazgató Tanács a következő három tagból áll össze:
Elnök: Hermann Maria Kolozsvár, Alverna u. 62 sz. 31 sz. lakrész alatti lakos
Pénztáros: Vincze Melinda-Ileana  Kolozsvár, Brăila u. 6 sz. 9. sz. lakrész alatti lakos
Tag: Fuchs Francisc, Kolozsvár, Cardinal Iuliu Hossu u. 10 sz. 9. sz. lakrész alatti lakos
Könyvvizsgáló: Erchedi Ecaterina, Kolozsvár, Nicolae Titulescu u. 27 sz. 21 sz. lakrész alatti lakos, román állampolgárok.

7. Cikkely. Az egyesület jogi személyiségének megszerzésre és végrehajtására felhatalmazott személy Fuchs Francisc, Kolozsvár, Cardinal Iuliu Hossu u. 10 sz. 9. sz. lakrész alatti lakos.

Aláírások:
KIEGÉSZíTŐ JEGYZÉK

A kolozsvári Encyclopaedia, közjegyzőileg hitelesítve 490 sz alatt 2001 május 21-én Fuchs Roza Margit közjegyző által.

Alulírott Vincze Melinda-Ileana szászfenesi lakos (str. Prof. Ioan Rusu nr. 60), a  KX  408096, számú személyi igazolvány tulajdonosa, személyi azonosító száma 2640701120741 , mint az Encyclopaedia Egyesület (székhely: Kolozsvár Str. N. Titulescu nr.26, ap.21, bejegyezve 2001 június 4-én a Kolozsvári Törvényszéken az 5125-ös határozat által) tagja ezúton igazolom, hogy a szervezet 2005 március 17-i közgyűlésén kelt jegyzőkönyv alapján az egyesület Alapító Okiratát a következőképpen módosította:

1.

Az egyesület székhelye módosul a Kolozsvár, Str. N. Titulescu nr.26, ap.21 címről a következő címre: Kolozsvár, Str. Lemnului nr.7, Kolozs megye, Románia.

Ezek alapján az Encyclopaedia Egyesület Alapító Okirata és Statutuma a következőképpen módosul:
3. cikkely: „Az egyesület székhelye, Kolozsvár str. Lemnului nr. 7 Románia”

 

2.

6. Cikkely. Az egyesület vezető szervei: a Közgyűlés, az Igazgató Tanács és az egyesület Könyvvizsgálói.
A Közgyűlést az egyesületi tagok összessége alkotja.
A jelen alapító okirat szerint kijelölt Igazgató Tanács a következő tagokból áll:
Elnök: Nistor Gheorghe-Gaspar Kolozsvár, Dr. Gheorghe Bilaşcu nr. 88, ap. 1 alatti lakos
Pénztáros: Vincze Melinda-Ileana  Szászfenes, Prof. Ioan Rus nr. 60 alatti lakos
Tag: Mihály Béla domiciliat în Cluj-Napoca, Lemnului 7 alatti lakos
Könyvvizsgáló: Varga Gabriela Erchedi Ecaterina, Kolozsvár, S. Toduţă 17 alatti lakos, román állampolgárok.

 

3.

A 7. cikkelyt eltörlik és a következő megfogalmazása lesz:
Az egyesület Alapító Okiratának és Statutumának módosítása ügyében a közjegyzővel, törvényszékkel és egyéb szervekkel szemben való eljárásra felhatalmazott személy Vincze Melinda -Ileana Szászfenes, Prof. Ioan Rus nr. 60 alatti lakos.

 

4.

Az egyesület Alapító Okiratának és Statutumának többi cikkelye nem módosul.

Jelen Kiegészítő Jegyzék 4 (négy) pontot tartalmaz és Roza Margit Fuchs közjegyző irodájában 5 (öt) példányban volt megszerkesztve, amelyből 4 (négy) példány ki lett adva.