Eseménynaptár

Szeptember 2019
V H K Sz Cs P Sz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Tehetségpont - leírás

Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Encyclopaidia Egyesület


Kolozsvár (Cluj-Napoca) Str. I. C. Brătianu nr. 26.
400079 Románia
E-mail: apaczaicj@gmail.com
Honlap: http://apaczai.ro/
Célcsoport: Középiskolás korosztály
Hatókör: Települési
Kapcsolattartó:

Vörös Alpár István Vita
Kolozsvár (Cluj-Napoca) Str. I.C.Bratianu 26 Cluj-Napoca, Románia
400079 Románia
Tel.: 0040-264-597251, 0040-735-871600
E-mail: apaczaicj@gmail.com

 • A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek

  Apáczai Csere János Elméleti Líceum (Kolozsvár) és az
  Encyclopaedia Egyesület (az iskola szülői közösségének és volt diákjainak önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezete)

 • Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)

  Iskolánk, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum a humán és reál tantárgyak területén biztosít ösztönző környezetet a tanulóknak. Ugyanakkor iskolánk a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanárképző szakainak gyakorló iskolája is, így az itt dolgozó pedagógusok nagy része az egyetemi tanárképzésben is hasznosítja tapasztalatát. Több éve kiemelt figyelmet fordítunk a természettudományok tanítására is.

  Iskolánkban kiemelten foglalkozunk a reál, humán, képzőművészeti és természettudományos oktatással. Az intézményben zajló tevékenységek ösztönzők a tanulók számára. Megőrizzük a tanulási tevékenység magas intenzitását és színvonalát, elősegítjük a tanulók képességeinek zavartalan kibontakozását. Iskolánk mindig is feladatának tekintette, hogy a nálunk is mindinkább tömegesedő közoktatásban a tehetséggondozás funkcióját vegye át. Meggyőződésünk, hogy ez egyben az intézmény perspektívája is.

  Felkészült, motivált, tehetséges, elhivatott pedagógusok, szaktanárok oktatnak iskolánkban. Tanáraink mindig is kiemelkedő - a tanulmányi versenyek és az egyetemi felvételi vizsgák sikereiben megnyilvánuló - eredményességet vártak el tanulóiktól és önmaguktól. Az elmúlt évtizedekben ez a törekvés sikerrel is járt, iskolánk mindig is a különböző eredményességi mutatók által számított élvonalban foglalt és foglal ma is helyet.

  Motivált, tehetséges, kreatív diákok számára iskolánkban szakköröket szervezünk a diákok érdeklődésének megfelelően (anyanyelvi, természettudományok, újságíró, matematika, képzőművészeti, történelem, sport, színjátszó).

  Iskolánk magyar szakos tanárai alapítói a Georgius Aranka Társaságnak, amely a Román Nevelésügyi Minisztérium által elismert és támogatott Aranka György Nyelv és Beszédművelő versenyek szervezője. Az Apáczai Csere János Beszédművelő kör diákjai kiemlkedő eredményeket értek el a Mikes Kelemen tantárgyverseny országos szakaszán, az Aranka versenyeken, a győri Szép magyar beszéd és a sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk versenyeken.

  A természettudományos gondolkodás fejlesztése érdekében, iskolánk tanárai a fő szervezői az Erdély szinten egyedüli, szabad környezetben zajló természetismereti vetélkedőnek, a Xantus János vetélkedőnek.

  A képzőművészeti tehetséggondozás kiemelt szerepe a 10 éve iskolánkban működő Apáczai Galéria működése által kap megfelelő hangsúlyt.

 • Képviselő, illetve kapcsolattartó személy

  Neve: Vörös Alpár István Vita
  Postacíme: 400079 Str. I.C.Bratianu 26 Cluj-Napoca, Románia
  Email-címe: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Telefonja: 0040-264-597251, 0040-735-871600

 • A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó TehetségpontŽ tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetséggondozó kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?

  Munkánkat megyei szinten végezzük, de bizonyos területeken a tevékenységek Erdély szintjére terjednek ki. Tanáraink között anyanyelvi és idegennyelvi szakterületeken országos szintű képzői elismerést nyert pedagógusaink rendszeresen szerveznek továbbképzéseket. Ugyanakkor mentor tanáraink (magyar nyelv és irodalom, történelem, biológia, matematika, tanítók, rajz, testnevelés, pszichológia, filozófia, közgazdaságtan) a Babes-Bolyai Tudományegyetem diákjainak módszertani gyakorlatát vezetik. A képzőművészet terén elsősorban általános iskolákkal, a többi területen líceumokkal, illetve a tehetséggondozás terén élenjáró pedagógusokkal kívánunk együttműködni. A Babes-Bolyai Tudományegyetem szakembereit (dr. Egyed Emese, dr. Péntek János, dr. Marchis Julianna, dr. Szállassy Noémi, dr. Szász Judit) ilyen módon be tudjuk vonni tehetséggondozó munkánkba.

  Szakmai szervezetekkel való együttműködés: A továbbképzések terén eredményes az együttműködésünk az Erdélyi Magyar Művészpedagógusok Egyesületével, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetséggel és a Gál Kelemen Oktatási Központtal, illetve a Nyilas Misi Tehetségtámogató Eggyesülettel.

  A Georgius Aranka Társasággal való szoros együttműködésünk révén sikerül bővíteni az erdélyi nyelv- és beszédművelő mozgalmat továbbképzések és versenyek szervezése által.

  Fel kívánjuk térképezni a tehetséggondozás terén már bizonyított általános iskolákat, líceumokat illetve megkeresni az egyes pedagógusokat, akik a tehetséges diákokat "kinevelték". Célunk, hogy az általános iskola, líceum megismerje programunkat, tehetségfogalmunkat, ily módon képes legyen tevékenységét a miénkkel összhangban végezni.

  Regionális és nemzetközi együttműködések: partner-kapcsolat a tehetséggondozó programokat működtető gyakorló iskolákkal (ELTE - Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium Budapest - Tehetségpont, Madách Imre Gimnázium Budapest, bajai Eötvös József Főiskola Gyakorló Általános Iskolája), regionális szinten erős kapcsolataink vannak a Bethlen Gábor Kollégiummal Nagyenyedről, amely ugyancsak tehetségpont.
  Anyagi támogatás biztosításáért kötött együttműködések: Encyclopaedia Egyesülettel és az Apáczai Csere János Baráti Társasággal.

  Iskolánk munkaközösségei kapcsolatot építenek ki más iskolák hasonló munkaközösségeivel, közös programokat, versenyeket szerveznek a fentiekben leírt hagyományok alapján.

  Jelen kívánunk lenni a már meglévő tantárgyi tanulmányi versenyeken, és megszólítani az ott kimagasló eredményt elért tanulókat, felhívni figyelmüket iskolánk tehetséggondozó programjára.

  Célunk a természettudományos gondolkodás terén kiemelkedő képességűek, illetve az irodalom és művészeti téren megnyilvánuló tehetségformák segítése.

 • A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?

  Tehetséggondozó, -kutató versenyek szervezése. A versenyek egyik célja, hogy felhívjuk a tehetséges tanulók figyelmét iskolánkra, és a továbbtanulási lehetőségekre, kollégiumunkra. A versenyen kitűnő tanulók számára folyamatos tehetséggondozást, fejlesztést biztosító szakkört indítunk, amelyen lehetőség nyílik a hátrányok kiegyenlítésére is.

  Az 4.osztályos tanulók számára képzőművészeti előkészítő, foglalkozásokat tartunk annak érdekében, hogy az 5. osztályba történő felvételin nagyobb eséllyel induljanak.

  Helyszíni tapasztalatszerzés és ismerkedés a leendő partneriskolákkal és más szervezetekkel (pl. alapítványokkal vagy más tehetséggondozó szervezetekkel), tehetségpontokkal. A kapcsolattartás formáinak bővítése. Elsőként olyan iskolákkal vesszük fel a kapcsolatot, ahonnan érkeztek korábban is tehetséges tanulók, és ahol - információink szerint - színvonalas tehetséggondozás zajlik.

  Nyílt napok tartása. Képzőművészeti kiállítások szervezése évi 10 alkalommal iskolánk Apáczai Galériájában, illetve a város különböző művészeti kiállítótermeiben.

  Az iskolai nevelésben kiemelten kezeljük a karrierkép, az önmenedzselés és a kreativitás fejlesztését.
  Volt tanítványaink tevékenységét nyomon követjük. Sikeres tanítványaink eddig is rendszeresen tartottak előadásokat jelenlegi diákjainknak.

  Az elmúlt években diákjainkkal megismertettük az önálló kutatómunka alapjait. A legsikeresebb kutatásokat végző diákok munkáik eredményeit számos konferencián mutatják be, illetve az Apáczai-napok alkalmával diákakadémia formájában bemutatják, előadják, honlapunkon, évkönyveinkben megjelentetjük.

  Háziversenyeket szervezünk.

  Tanáraink közül többen is részt vesznek a tehetséggondozással kapcsolatos továbbképzéseken. Szakmai segítségre számíthatunk egyetemünk Pedagógiai és Pszichológiai Karának és a karok szakmódszertani oktatói jóvoltából.

  A tehetségek felismerésében a legfőbb szerepet az intézmények közötti kapcsolatrendszer fogja jelenteni, hiszen az eddigi kiválasztási, mérési (egyszeri, alkalmi, pontszerű, vizsga-jellegű) rendszer helyébe szisztematikus, folyamatos visszajelzéseken alapuló tehetségkutatási modell lép.

 • Pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítség. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

  Munkánkat segítő szakemberek:
  - Nagy Wolf Ildikó (Apáczai Csere János Elméleti Líceum iskolapszichológusa)
  - Egyed Réka (Apáczai Csere János Elméleti Líceum segítőpedagógus)
  - dr. Egyed Emese (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar)
  - dr. Péntek János (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar)
  - dr. Marchis Julianna (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar)
  - dr. Szállassy Noémi (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar)
  - dr. Szász Judit (Babes-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar)
  - Szász Zoltán, Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Székelyudvarhely

  Egyetemünk Pedagógiai Pszichológiai Karának munkatársainak, oktatóinak és kutatóinak segítségével egy értékelési rendszert dolgozunk ki, és törekszünk a küldő iskolákkal, a családokkal (szülőkkel) való kapcsolattartás szabályozott formáira is.

  Nyomonkövetés: a felsőoktatási intézményektől a tőlünk továbbtanulók előmeneteléről, eredményességéről tervezünk adatokat gyűjteni..

  Összességében: nyitott intézményként kívánunk működni. Ezt nagymértékben elősegíti gyakorlóiskolai voltunk (eddig is befogadtunk külső szereplőket, tanárjelölteket, hallgatókat stb. tanítási, nevelési gyakorlatunk során). Továbbra is szeretnénk módszertani műhelyként dolgozni, kiterjesztve ezt a tevékenységet.

 • Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?

  Elsősorban a fenntartó finanszírozására számítunk, de emellett rendszeresen részt veszünk országos és megyei szintű pályázatokon. Minden évben igénybe vesszük a Communitas, Eurotrans Alapítvány, Szülőföld Alap, stb. pályázati lehetőségeit.

  Saját erőforrásainkra, iskolánkban működő Encyclopaedia Egyesület és az Apáczai Csere János Baráti Társaság támogatására is számítunk működésünk során.

 • Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

  Elsősorban kimeneti eredményeink megállapításával kívánjuk ellenőrizni eredményességünket: az egyetemekre, főiskolákra felvett tanulók számarányával, az ottani tanulmányaik és elhelyezkedésük nyomon követésével. Emellett mérni tudjuk a helyi, regionális és országos versenyeken elért eredményeket.

 • Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?

  A személyes jelleg elsődleges segítője a jó intézményi légkör, melynek kialakításában már nagy hagyománnyal rendelkezünk. Szoros kapcsolatban állunk az iskolai diákönkormányzatunkkal, az iskolai szülői munkaközösséggel, a különböző civil szervezetekkel.

  A pedagógiai tér tágítása is a fenti cél megvalósítását szolgálja. A meglévő oktatási, gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolataink, a nemzetközi testvériskolai kapcsolataink, az iskolavezetőkkel és iskolaszövetségekkel megszervezett rendszeres találkozók a pedagógiai hatás szélesebb körű tágítását szolgálja.