Eseménynaptár

November 2019
V H K Sz Cs P Sz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Előkészítő osztály 2018-2019

 

Iskolánk tanítói számára kiemelt fontosságú a kiegyensúlyozott, megfelelő értékrenddel rendelkező gyerekek nevelése, formálása. Ezen értékrend alapkövei a közösségi kommunikáció, a környezetszeretet, a művészetek és magyar kultúránk és történelmünk, hagyományaink alapjainak elsajátítása.

Idén kezdő tanítónőnk számára kiemelt fontosságú a gyermekek személyiségének fejlesztése, az igényes munkára való nevelés és a megfelelő munkastílus kialakítása.

 

Olyan iskolát szeretnénk:

  • ahová a gyerekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket,
  • ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok,
  • ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény,
  • ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket,
  • ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat,
  • amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók és a szülők igényeihez.

 

Iskolánk tantestülete szakmailag képzett, munkájuk iránt elkötelezett emberekből áll. Igénylik a folyamatos továbbképzést, megújulást.

 

Idegen nyelvként minden osztályban angol nyelvet tanítunk, 3-4. osztályban emelt óraszámban.

 

A testnevelést, angol nyelvet és vallást szakképzett tanárok tanítják. Tantestületünk jól összeszokott, fontos törekvése, hogy egységes pedagógiai értékeket közvetítő nevelői közösséget alkosson.

 

Választható tárgyként népi gyerekjátékokat, illetve furulya oktatást ajánlunk.

 

Az iskola tanítóinak munkáját Ilonczai Erika fejlesztőpedagógus támogatja, aki a tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkózását segíti elő.

 

Iskolánkban délutáni foglalkozás ("Scoala dupa scoala" program) is működik naponta du. 16 óráig, ahol tanítóink a házifeladatok megoldásában segítenek, illetve játékos foglalkozásokat, furulyaoktatást tartanak.

 

Fakultatív módon gyerekeink néptáncot, furulyzást, zongorázást tanulhatnak, rajzkörre (Aranyecset Alkotóház, Murádin Lovász Noémi tanárnő veztésével), sportkörre (úszás) járhatnak, illetve résztvehetnek az Apáczai cserkészcsapat tevékenységein. Iskolánk nyugalmazott tanítónője, Kulcsár Margit vezetésével működik a Dobbantó színjátszótársulat.

 

A tehetséges diákok számára fejlesztő foglalkozásokat tartunk, és rendszresen vesznek részt különböző területeken szervezett versenyeken. Iskolánk szervezi a megyei szintű Aranka György Nyelvművelő Versenyt, az Aranytoll Meseíró Versenyt.

 

 

Beiratkozáshoz szükséges iratok: keresztlevél-másolat, szülők személyi másolata, kérvény (az iskola titkárságán kell kitölteni), jogosultság esetén az alábbi kritériumokat igazoló dokumentum;

A minisztériumi szabályzat (3171/2015.02.05 számú miniszteri rendelet) értelmében a beiratkozásnál előnyt élveznek: a beiratkozási körzetünkben lakó gyerekek.

A fennmaradó helyekre sorrendben a következő kritériumok alapján születik döntés a felvételről:

– fogyatékos gyermek;

– mindkét szülőre árva;

– félárva gyermek;

– diákjaink testvérei;

Az iskola belső szabályzata értelmében a következő kritériumok képeznek a felvételhez előnyt:

– a család lakhelye az iskolától mérve 1 km-es sugarú körön belül található;

– a szülő munkahelyének távolsága az iskolától (google térképen mérve gyalogos útvonal választásával);

– a gyerek nagyszülei (amennyiben ők a törvényesen megjelölt gyámok) az iskolánk körzetében laknak vagy dolgoznak;

Előnyt jelent, ha egyidejüleg több sajátos kritérium teljesül.

Bármely felmerülő kérdésre szívesen válaszolunk telefonon (0264-597251) vagy email-ben ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ). Vagy hétköznaponként 8-16 óra között hívható a tanfelügyelőség által működtetett zöld szám: 0800 816 264.

 

 

Beiratkozás módszertana (metodologia inscrierii)

 

Várunk minden érdeklődőt szeretettel.