Eseménynaptár

Október 2019
V H K Sz Cs P Sz
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Georgius Aranka Társaság

A kolozsvári Georgius Aranka Társaság magyar szakos tanárok önálló, nonprofit, civil szervezete, amely 2004 tavaszán jött létre mint hivatalos jogi személy. A társaság munkája azonban már ekkor  tízéves múltra tekint vissza, hiszen abból a nyelvművelői körből bontakozott ki, amelyet 1994 őszén  néhány lelkes magyar tanár - Kása Magdolna, Kovács Katalin, Tötszegi Tekla, Misztrik Jolán – hívott életre. Szándékainkat, elgondolásainkat lelkesen felkarolta, majd  mindvégig támogatta  Tőkés Elek, magyar szakos tanfelügyelő és iskolaigazgató. Javaslatára a magyar szakos tanárokat tömörítő nyelvművelő kör Aranka György nevét vette fel, a tisztelet és a hűség jeléül.  
A társaság azzal a céllal vállal fel és szervez anyanyelvművelő tevékenységeket, hogy kommunikáció központú világunk és sajátos nyelvi környezetünk követelményeihez igazodva, valamint a klasszikus és a mai magyar nyelvi értékekre alapozva hozzájáruljon mindazon tehetséges fiatalok képzéséhez, akik elhivatottságot éreznek a magyar nyelv és irodalom, a magyar kultúra értékei iránt. Ezen célok megvalósítása érdekében a társaság a következő tevékenységeket  vállalta föl:
•    nyelv-és beszédművelő köröket működtet
•    évente szervez országos szinten nyelv-és beszédművelő versenyeket
•    anyanyelvi tábort szervez tehetséges tanulók számára
•    biztosítja a tanulók külföldi versenyeken való részvételét
•    továbbképző tanfolyamot szervez a körvezető tanárok számára
•    szakmai fórumot biztosít a magyartanárok számára
•    kapcsolatot tart fent mindazon szervezetekkel, iskolákkal, amelyek a hatékony anyanyelvi nevelést elsődlegesnek tartják  oktatói munkájukban

A Georgius Aranka Társaság rendezvényei:


1. Országos szintű Aranka György Nyelv-és Beszédművelő Verseny 1996 – 2010:
Édes anyanyelvünk – nyelvhasználati verseny
•    írásbeli feladatlap megoldása – nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási, stilisztikai, szövegjelölési feladatok
•    szóbeli feladat: szövegalkotás – a versenyző 15 perces egyéni felkészülés alapján 3 perces beszédművet mutat be a megjelölt beszédhelyzet ( téma – műfaj – hallgatóság ) követelményei szerint

Szép magyar beszéd – szépkiejtési verseny
•    írásbeli feladat: szövegértelmezés, szövegszerkesztés, szövegjelölés
•    szóbeli feladat: szövegértő – értelmező felolvasás
- szabadon választott szöveg felolvasása – a választott szöveg XX. századi magyar szerző értekező prózában írott szövege legyen, ne tartalmazzon párbeszédes részeket, sem régies, tájnyelvi vagy kevésbé ismert szavakat; a szöveg terjedelme 30-35 gépelt sor lehet
- ismeretlen szöveg felolvasása – a versenyző 15 perces egyéni felkészülés után olvassa föl azt a szöveget, amelyet a bírálóbizottság a fenti követelemények szerint kijelölt

Versben bujdosó-  vers- és prózamondó verseny
•    írásbeli feladat: szövegértelmezési, szövegalkotási és stilisztikai feladatok
•    szóbeli feladat:
- szabadon választott vers vagy próza bemutatása
- kötelező vers szövegértő – értelmező felolvasása 15 perces egyéni felkészülés alapján

2. Körvezető tanárok szakmai továbbképzése

•    az Aranka-versenyek szakmai kiértékelése
•    Nyelv – szöveg – stílus továbbképző tanfolyamok a Bolyai Nyári Akadémia keretében – 1998, 1999, 2001, 2006, 2007, 2008

3. Ifjúsági anyanyelvi tábor, 2009


A Georgius Aranka Társaság

•    alapítói:
Darvasi Gyöngyvér, Egyed Emese, Farmati Anna, Gáspár Mária, Kása Magdolna, Misztrik Jolán, Ömböli Irma, Péntek János, Péter Tünde, Szőcs Judit, Tonk Mária, Tőkés Elek, Tőkés Erika, Virág Erzsébet, Wolf Rudolf.

•    vezető testülete:
Egyed Emese egyetemi tanár – elnök
Tőkés Erika -  alelnök
Misztrik Jolán – titkár