Eseménynaptár

Október 2019
V H K Sz Cs P Sz
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Aranka György verseny - Szabályzat
AZ ARANKA GYÖRGY NYELV- ÉS BESZÉDMŰVELŐ VERSENY SZABÁLYZATA


1. A Georgius Aranka Társaság alapszabályzata szerint a társaság évente megrendezi a középiskolások országos szintű Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Versenyét.

2. Az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny három versenyformában zajlik: Édes anyanyelvünk, Szép magyar beszéd, Versben bujdosó. A versenyre jelentkezők e három versenyformában bizonyíthatják, hogy nemcsak értői, hanem tudatos ismerői a magyar nyelv szépségének, kifejező erejének, hogy a tiszta beszéd, a szép magyar kiejtés, a helyes nyelvhasználat, az értő - értelmező szövegtolmácsolás és a szövegalkotás személyiségformáló erején túl példaértékű mindannyiunk számára. A verseny célkitűzései összhangban vannak a tanterv szabályozta nyelv és kommunikáció tartalmaival.

3. A versenyen működő körök legjobban felkészült tanulói versenyeznek – versenyformánként két – két versenyző Bihar, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szatmár, Szilágy megye középiskoláiból, egy-egy versenyző Arad, Brassó, Fehér, Hunyad, Máramaros, Szeben, Temes megye középiskoláiból.
A versenyen való színvonalas részvételt a működő nyelvművelő körök folyamatos munkája, a felkészítő tanárok igényes szakmai hozzáállása biztosítja.

4. Mindhárom versenyformában írásbeli és szóbeli fordulót tartunk.
Mindegyik versenyforma pontértéke 100 pont – ebből az írásbeli és szóbeli pontértékei az adott versenyforma követelményei szerint oszlanak meg.

Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny
Írásbeli feladatsor – helyesírási, nyelvhelyességi, nyelvtan és stilisztikai ismeretek tudatos, kompetens és performens használata – 40 pont.
Szóbeli – szövegalkotási, kommunikációs készségek, képességek szabad, önálló, eredeti megnyilatkozásban a választott téma – műfaj – hallgatóság követelményeinek megfelelően – 60 pont.

Szép magyar beszéd kiejtési verseny
Írásbeli feladatok – szövegszerűség, szövegösszefüggés megteremtése (témahálózat, tételmondatok, kulcsszavak, cím- és szöveg összefüggése, jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek), szövegjelölés – 20 pont.
Szóbeli – szövegszerkezet és szöveghangzás egységének megteremtése – szabadon választott és kötelező szöveg értő és értelmező felolvasása (artikuláció, kiejtés, mondat- és szövegfonetikai eszközök funkcionális használata) – 80 pont.

Versben bujdosó vers- és prózamondó verseny
Írásbeli feladat – a művészi nyelv kreatív – produktív megközelítése
– szövegértelmezési, szövegalkotási, stilisztikai feladatok – 20 pont.
Szóbeli – szabadon választott vers vagy próza bemutatása – kötelező vers szövegértő- értelmező felolvasása – 80 pont.
Mindhárom versenyformában a szóbeli kötelező próbára a versenyző 15 perces egyéni felkészülése után kerül sor.

5. A versenyfeladatokat a bírálóbizottság tagjai készítik elő és fogadják el – a kolozsvári BBTE Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékének tanárai, gimnáziumi tanárok, magyarországi szaktanárok és nyelvészek.

6. Az írásbeli feladatlapok javítását azon kolozsvári magyar szakos tanárok végzik, akiknek nincs versenyző tanítványuk egyik versenyformában sem.

7. A versenyt kiértékelés követi szaktanárok és versenyzők jelenlétében, amelyen minden versenyforma elnöke, illetve feladatlap készítője ismerteti az elvárásokat és a tapasztaltakat.

8. Jutalmazás, díjazás
Az Édes anyanyelvünk és Szép magyar beszéd versenyformákban az első három helyezett Aranka-plakettet és könyvjutalmat nyer, illetve hárman dicséretben részesülnek.
A Szép magyar beszéd versenyformában a legjobb írásbeli dolgozatért különdíjat adunk.
A Versben bujdosó versenyformában három – három díjat osztunk ki IX–X. és XI–XII. osztályosok számára.
Az Aranka-plakett Gergely Zoltán munkája.

9. A kiértékelést és díjkiosztást követően a versenyzők és szaktanárok megtekinthetik a versenyzők feladatlapját.

10. Az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő Verseny Édes anyanyelvünk és Szép magyar beszéd versenye követelményeivel felzárkózik a Magyarországon nagy múlttal rendelkező sátoraljaújhelyi Édes anyanyelvünk és a győri Kazinczy-versenyhez.
A kolozsvári verseny első hat - nyolc helyezettje (színvonaltól függően) részt vesz és képviseli az erdélyi középiskolákat a sátoraljaújhelyi és győri versenyeken.
Abban az esetben, ha a helyezettek közül valamelyik versenyző nem vehet részt a magyarországi megmérettetésen, szaktanára köteles idejében értesíteni az Aranka-verseny szervezőit, akik kijelölik az elért pontszámok szerint a következő esélyes tanulót.

11. Azok a versenyzők, akik a győri és sátoraljaújhelyi versenyen Kazinczy-érmet nyertek, a kolozsvári BBTE Magyar Nyelv- és Kultúra tanszéke határozata értelmében felvételt nyernek az egyetem magyar szakára.

12. A győri anyanyelvi tábor szervezőivel kötött megegyezés értelmében a versenyekre felkészítő anyanyelvi táborban részt vehetnek az Aranka-verseny győztesei (négy – öt tanuló). A szervezők a szaktanárokkal egyeztetnek és gondoskodnak a tanulók utaztatásáról.