Eseménynaptár

November 2019
V H K Sz Cs P Sz
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Comenius program

A Románia és az Európai Unió között kialakult együttműködés lehetőséget teremtett arra, hogy az Apáczai Líceum túllépjen a hagyományos magyar―magyar kapcsolatokon. Wolf Rudolf, az iskola akkori igazgatója, már a 2000/ 2001-es tanévben kísérletet egy Comenius programban való részvétel megpályázására. Partneriskolaként a budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziuma, valamint egy francia iskola szerepelt. A pályázatot kedvezően bírálták el, de mivel a francia iskola nem közölte idejében a találkozók lebonyolításának időpontját, visszavonták a kiutalt támogatást. A következő tanévben ugyancsak a fent említett három iskola nyújtotta be pályázatát, de ezúttal az elbírálás kedvezőtlen volt. A Comenius program megvalósítása egyelőre lekerült a napirendről.

Wolf Rudolf igazgató azonban nem adta fel a reményt, és nemsokára újra próbálkozott a programban való részvételi jog megszerzésével. A kedvező lehetőséget Románia Európai Uniós csatlakozása jelentette. Ekkor sikerült újra megpályázni a Comenius programot, és ez alkalommal komoly partneriskolákat sikerült megnyerni erre a célra. A három éves program címe a következő lett: „Egy európai szolidáris iskoláért, megtanulni együtt élni a sokszínűségben”. A kolozsvári Apáczai mellett a programban részt vett Budapestről a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, valamint az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, Franciaországból a marseille-i Lycée Marseilleveyre és a casteljaloux-i Jean Rostand Collège, Lettországból a rigai Rigas Centra Humanitara Vidusskola, Olaszországból a basilicatai Instituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di Paterno és Lengyelországból a krakkói II. Liceum Ogólnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika.

A program tevékenységeinek megszervezését Wolf Rudolf igazgató mellett Dukász Adrienne franciatanárnő, Pilbák Enikő földrajztanárnő és Nagy-Wolf Ildikó pszichológus vállalta. Az iskola tantestületének többi tagja lehetőségei szerint segítette a program lebonyolítását. Dukász Adrienne franciatanárnő így számol be a program céljairól:

„Az Európai Unió arra ösztönöz bennünket, hogy megtanuljunk együtt élni a sokszínűségben, és ennek a kihívásnak próbáltunk megfelelni a Comenius-programmal, melynek címe: Egy európai szolidáris iskoláért, megtanulni együtt élni a sokszínűségben.

A program céljai között megemlíteném egymás kultúrájának és iskolai környezetének megismerését, diákjaink látóhatárának szélesítését és az európai dimenzió megerősítését iskoláinkban. Ezeket a célokat minden egyes iskolán belül valódi tevékenységek sorával valósítottuk meg. Igyekeztünk megismerni egymás kulturális hagyományait, európai karácsonyt szerveztünk iskolánkban, színházi műhelyt hoztunk létre, farsangi álarcokat készítettünk, meglátogattuk Szebent, Európa 2007-es kulturális fővárosát, valamint tanulmányoztuk az Európai Unió tevékenységeinek szerepét és működését.”

A program során hat projekttalálkozót szerveztek. Az első találkozóra Budapesten került sor 2006 novemberében, ahol a Leövey Gimnázium látta vendégül a programban résztvevő iskolákat. Az Apáczait három tanár és három diák képviselte. A találkozón megismerkedhettek egymással a projektet irányító tanárok és diákok, valamint sor került a résztvevő országok és iskolák bemutatására. A következő találkozó a franciaországi Casteljaloux-ban zajlott 2007 tavaszán, ahol az iskolát képviselő három tanár megismerkedhetett a francia oktatási rendszerrel.

Ezután a kolozsvári Apáczainak adatott meg a lehetőség, hogy vendégül lássa a partneriskolákat. 2007 decemberében a programban résztvevő iskolák népes küldöttségei érkeztek a kincses városba, ahol változatos tevékenységekkel járultak hozzá a program sikeréhez. A vendég tanárok angol- és magyarórákat, valamint történelemórát tartottak az apáczais diákok számára, míg a programban résztvevő diákok közös, többnyelvű színházelőadásban szerepeltek. A vendégek meglátogatták a 2007-es év európai kulturális fővárosát, Szebent is.

Ugyancsak a színház témájához kapcsolódott a következő, ezúttal Marseille-ben rendezett találkozó közös tevékenysége is. Az iskolát képviselő négy diák részt vett az Antigoné színrevitelében, természetesen minden diák saját nyelvén adta elő a rá bízott szerepet. Tanáraik időközben megbeszéléseken, óralátogatáson mélyítették tovább a tartalmas együttműködést.

A következő, a 2008 októberében, Dél-Olaszországban található Paternoban megrendezett találkozón a farsangi maszkok készítése jelentette a diákok számára a közös tevékenységet, míg tanáraik a programban résztvevő országok tanügyi rendszereit hasonlították össze.

A program utolsó találkozójára 2009 májusában került sor Rigában. Míg a diákok közös plakátokat készítettek, a résztvevő négy apáczais tanár részt vett a történelmi műhely munkáin, valamint a program kiértékelésén. Mivel a résztvevők a programot sikeresnek tartották, elhatározták, hogy együttműködésüket egy újabb Comenius program keretén belül mélyítik el.

Az új Comenius programban, amely 2009-2011 között zajlik, a régi partnerek között szerepel a Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola, valamint az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Magyarországról, a marseille-i Lycée Marseilleveyre és lengyel II. Liceum Ogólnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika. De új iskolák is csatlakoztak a programhoz: a francia Lycée Des Métiers de l’Alba Bergeracból, a szicíliai Liceo Ginnasio “Ruggero Settimo” és a toledói Ies Carlos III középiskola.


szorolapbelso1


szorolapkulso1

 

A program célja: a közös európai identitás tudatosítása, a közös európai történelem megismerése, valamint a diákok közötti személyes kapcsolatok fejlesztése. A program mindezeket a 60-as évek történelmének megismerésével és megismertetésével szeretné elérni.
A program keretén belül 2009 őszén sor került az első projekttalálkozóra, amelynek a lengyel iskola adott otthon. Az Apáczai Líceumot öt tanár és tíz diák képviselte, s míg a tanárok az általuk használt történelem tankönyveket hasonlították össze, addig a diákok közös plakátokat készítettek a 60-as évekről.

A Comenius program keretén belül lezajló programok arról tanúskodnak, hogy lehetséges a különböző anyanyelvű iskolák közötti sikeres együttműködés, és egy effajta kooperáció révén az Apáczai tantestülete és diákjai csak értékes tapasztalatokkal gazdagodhatnak.