Eseménynaptár

Szeptember 2019
V H K Sz Cs P Sz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Euroscola 2008 - Beszámoló
EUROSCOLA, avagy lehetetlen márpedig nincs

 

Érdemes elgondolkozni rajta, hogy mennyire hihetetlennek tűnt volna ez a történet egy pár évvel ezelőtt: az Apáczai Líceum 25 diákja és három tanára a strasbourgi Európai Parlamentben képviselte iskolánkat és az erdélyi magyarságot; a 6 napos út pénzügyi hátterét az Európai Parlament biztosította. Röviden ennyi a történet, ami manapság már teljesen természetes, megszokott. Szerencsére, fűzhetjük hozzá.

 

2009-et írunk, és bár sokszor a gazdasági válság közepette ennek egyetlen jelét sem véljük felfedezni, mégsem tagadhatjuk, hogy több mint két éve mi is az Európai Unióhoz tartozunk, és hogy ez a szervezet fogja meghatározni diákjaink jövőjét: az Unió tehát nem maradhat távoli misztérium e korosztály előtt. Az európai párbeszédben való részvétel, a különbözőség és az egység megtapasztalása ezért döntő fontosságú minden fiatal számára. E megfontolásból hirdette meg az Európai Parlament az EUROSCOLA programot, amely lehetővé teszi Európa fiataljai számára, hogy találkozzanak, nézeteiket megvitassák, és párbeszédet folytassanak Európa jövőjéről. A program kapcsán 27 tagállam középiskolás diákjai vehetnek részt az "Európai Fiatalok Parlamentje" formájában megrendezésre kerülő találkozókon az Európai Parlament üléstermében, Strasbourgban. Az EUROSCOLA program keretében minden évben alkalmanként körülbelül 500 középiskolás diák látogathat el az Európai Parlamentbe, hogy a Parlament munkájával ismerkedjen és maga is részt vegyen abban.

 

Ebbe a programba kapcsolódtunk be mi is 2008 februárjában, amikor az EP bukaresti irodája Romániában először hirdette meg az Euroscola programot. A pályázat egy bonyolult kérdőív kitöltéséből valamint egy esszé megírásából állt. Az eredményt május 9-re, az Európa-napra ígérték, de a nagyszámú jelentkező iskola miatt jócskán késett, így végül csak szeptember 4-én tudhattuk meg, hogy 255 iskola közül országos elsők lettünk, és hogy még az októberi hónap folyamán hivatalosak vagyunk Strasbourgba. Felkészülni ugyan csak egy pár hetünk maradt, de diákjaink EU-val kapcsolatos ismeretei, általában társadalmi- és politikai kérdésekben való felkészültsége és idegennyelvtudása nem jelentett akadályt, így a Parlamentben megvitatandó kérdéseket rekord idő alatt sikerült előkészíteni. A 2008 október 24-én lezajlott EUROSCOLA napon a következő kérdéseket vitatták meg a résztvevő európai diákok:

 

•    Demokrácia és a jövőnk - hogyan lehetne elősegíteni a választópolgárok nagyszámú részvételét a 2009-es EP választásokon
•    Környezetünk és az energiahasznosítás- hogyan cselekedjünk személyes-, helyi- és kontinentális szinten a fenntartható fejlődés szellemében
•    Európa ösztönzése - hogyan járulhatnak hozzá a tagországok az EU világpolitikai szerepének növeléséhez
•    2008, az interkulturális párbeszéd európai éve - hogyan segíti elő a kultúra az európai népek, nemzetiségek közeledését
•    Európa jövője - hogyan válhat Európa kreatívabbá, versenyszerűbbé és dinamikusabbá a tanügy és a kutatás terén
•    Szociális politika és munkaerő-foglalkoztatás - hogyan lehet a globalizáció gazdasági-, politikai- és szociális kihívásaival erdeményesen szembenézni
Lázas készülődés után 2008 október 21-én korán reggel vágott útnak a nem is olyan kis csapat Strasbourg úticéllal. Útközben természetesen városnézésre is bőven nyílt alkalom (Bécs, Salzburg, Augsburg, Haut Koenigsbourg és természetesen Strasbourg), de a jó hangulat is végig fontos szerephez jutott. Október 24-én pedig legszebb ruháinkban pompázva az Európai Parlament épülete felé vettük útunkat. Egy tüzetes biztonsági vizsgálat és reggeli után a többi résztvevővel együtt a nagy ülésteremben találtuk magunkat. Az Apáczai Líceum bemutatkozó beszédét Lőrincz Orsolya XI.C és Fodor Norbert XII.B osztályos tanulók olvasták fel. Ízelítőül egy rész az angolul elhangzott beszédből:


Transylvania, our region is well-known for the different ethnic minorities living there. So, although we represent  Romania, we also represent the Hungarian minority from Romania, one of Europe’s most numerous ethnic minorities (more than 1.5 million people). Our school is a Hungarian school, where the different subjects are studied in Hungarian, our mother tongue.
Living day by day in a multicultural environment we truly believe that “Unity in diversity” is the most important for Europe, and that only this idea of diversity allows us to preserve our cultural identity, allows us to be ourselves. That is why we are very happy and proud to be here and we are looking forward to sharing ideas with all of you.


A bemutatkozó beszédek után a fent említett témák megvitatása, szavazása és  nyilatkozatok elfogadása következett, először kisebb munkacsoportokban, majd a plénum előtt. A munkálatok késő délutánig folytatódtak, közben lezajlott egy vetélkedő is (EU-s témakörben), és az Európai Parlament éttermében elfogyasztott kiadós ebédről se feledkezzünk meg...
Bár diákjaink ebből az alkalomból is szembesültek a ténnyel, hogy a problémák megoldása  (általában) nem látványosan, és nem egyből történik, mégis ez a program is megerősítés abban, hogy cselekedni kell, feladatokat kell vállalni, csak így lehetünk közösségünk felelős tagjai, és csak így tudjuk továbbra is fenntartani az Apáczai Líceum szellemiségét, azt a szellemiséget, ami az elmúlt 15 évben alakult ki és szeretett volt igazgatónk, Dr. Wolf Rudolf nevéhez fűzödik és amely, az ő szavaival élve: “abban nyilvánul meg, hogy megvalósult az «apáczais» diák modellértékű személyiségképe, amelyre az önálló gondolkodás, a feladatvállalás, az önmegvalósításra való törekvés  jellemző”.

 

Pilbák Enikő, az Euroscola program irányító tanára
Burgok és egyebek

 

Októberben huszonöt diák az Apáczaiból három tanár – Pilbák Enikő tanárnő, Vörös Alpár igazgató úr és Imre Zsolt tanár úr – kíséretében Strasbourgban járt. Nem holmi varázsmesei csoda folytán nyílt lehetőségünk ellátogatni a francia városba, hanem – itt mindannyian büszkén kihúzzuk magunkat – több mint kétszázötven iskola közül országos első helyet értünk el az Európai Unió bukaresti képviselete által meghirdetett versenyen. Ez tulajdonképpen egy pályázati felhívás volt, az EU-ról kellett egy politikai témájú, angol nyelvű dolgozatot írni. Pilbák Enikő tanárnő vezetésével készült el a pályázat. Tavasszal küldtük be, és már minden reménnyel felhagytunk, amikor váratlanul jött a hír: csapatunk elsőként képviselheti Romániát – és az EU által oly nagy előszeretettel használt „multikulturalitás” címen a magyar kisebbséget – az Európai Parlamentben. Szóval, igen magas körökben mozogtunk, egy napra helyet cseréltünk a bizonyára nagyon fáradt és megviselt  parlamenti képviselőkkel.

 

Időpontegyeztetések, megbeszélések, ismeretterjesztő könyvecskék és a nagy várakozás előzte meg utazásunkat, és persze, egy kis felkészülés. Ugyanis adva volt hat téma: demokrácia, hatékony oktatás, intelligens energiafelhasználás, kreatív újítás, sokszínűség és globalizáció, amelyekről beszélnünk kellett a többi ország képviselőivel, kifejtenünk véleményünket és javaslatainkat, hogy Románia hogyan járulhatna hozzá ezen területek fejlesztéséhez. De talán az efféle tartalmas viták mellett/helyett mindnyájan jobban vártuk magát az utazást, s addig is szorgalmasan gyakoroltuk az Örömódát.

 

Ha elutazásunkról nem, a megérkezésünkről biztos mindenki tudomást szerzett, ugyanis ekkor elárasztották az iskolát a Salzburgban – merthogy ott is voltunk – zsákmányolt Mozart csokigolyók és persze, az élménybeszámolók. Sőt, titokzatos hírek terjengtek valamiféle kártyával nyíló ajtókról és hiányosan öltözött francia fiúkról.

 

Mivel hosszú az út Strasbourgig, közben – mint fentebb említettük – Salzburgot is meglátogattuk avagy néhány rövid óra alatt feltérképeztük a legfontosabb állomásokat, mint Mozart szülő- és lakóháza, a dóm vagy a vár, amelynek meglátogatására végül nem maradt időnk. Ezután már Strasbourg fele robogtunk, majd a Rajna partján telepedtünk le egy ifjúsági szállóban. Nem volt hiány ifjúságban, hiszen itt adatott meg az a kegy számunkra, hogy két darab alsóneműbe öltözött francia alakot láthattunk. Ezt tovább nem részleteznénk, mert biztos forrásból tudjuk, hogy minden lány ezt a fantasztikus élményt osztotta meg először az itthonmaradottakkal, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy komoly lelki sérülést okoztunk a szegény tagoknak. A további zaklatások megelőzésének érdekében  tanárnőjük az interkulturalitás jegyében kiparancsolt minket a „francia zónából”.

 

Másnap meglátogattuk a közelben levő Haut Koenigsburg nevű középkori várat, majd Strasbourg belvárosában sétáltunk. Itt mindenki kedvére megcsodálhatta a dómot és az elzászi vidékre jellemző gerendás házakat, vagy egyszerűen beszippanthatta a város hangulatát meg a csokiboltok csábító illatát, a szerencsés helyiek pedig megtekinthettek egy kis utcai előadást a fiúk főszereplésében. Ezen kívül egy hangulatos kis vendéglőben megkóstolhattuk a helyi specialitást, ami igencsak emlékeztetett a pizzára, ugyanis egy vékony lapból és a rajta levő sajtból és hagymából állt.

 

A következő nap – a Nagy Nap – rövid parlamenti pályafutásunkat jelentette. A rendezvény egy rövidnek nem mondható beszéddel indult, majd az iskolák bemutatása következett a diákok által. Az Apáczaiból ezt a tisztséget  Lőrincz Orsi és Fodor Norbi vállalta. Ezek után csoportokra osztották a társaságot (körülbelül ötszáz diákot) és elnököt, titkárt és szóvivőt választva a fentebb említett témákat beszéltünk meg. Ebédre szalmakrumplit kaptunk, de nehogy valaki azt higgye, hogy ez a globalizáció jele, merthogy e fogást french fries néven a francia konyha specialitásaként tartjuk számon. Délután játék következett (el kell ismerni, ez volt a nap fénypontja, a legizgalmasabb tevékenység, ugyanis „nemzetközi” csapatokat alkotva meg kellett oldanunk egy többnyelvű feladatlapot. Bárdos Kati még a döntőbe is bekerült!), majd a csoporton belül megbeszélt problémákat és megoldásokat közösen is átfutottuk, közben pedig a szavazást is gyakorolhattuk, ami gombnyomásra működött. A végén természetesen az elmaradhatatlan Örömódával zárult a találkozó. E kimerítő nap után többnyire eldöntöttük, hogy nem lesz belőlünk európai parlamenti képviselő.

 

Ezt követően hazaindultunk, de kirándulásunk még korántsem ért véget, ugyanis Augsburgban is megálltunk, ahol a legnagyobb élményt a Greenpeace-esekkel való találkozás jelentette, akik dobszóval és kis előadással próbálták felkelteni a járókelők figyelmét. Az éjszakát Bécsben töltöttük, ahol éjjeli vacsorában és sétában is részünk volt. Másnap szerencsénkre osztrák nemzeti ünnep volt, és szerencsénkre héliumos lufikat osztogattak,és szerencsénkre nagy a Bécs-Kolozsvár távolság, de szerencsétlenségünkre kevés héliumos lufink volt. Úgyhogy sajnos, mindenki csak két mondatot mondhatott el a normálisnál két oktávval magasabb hangon. Sebaj, akkor is méltó befejezése volt kirándulásunknak!

Nagy Ágota, Szabó Eszter XII.B